เรียนรู้กฎของกลศาสตร์ควอนตัม

ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องถูกใช้เป็นประจำเพื่อทำนายพฤติกรรมการซื้อของเราและจดจำใบหน้าหรือลายมือของเราปัญญาประดิษฐ์ได้สร้างตัวเองเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาเคมี AI ได้กลายเป็นเครื่องมือในการทำนายผลการทดลองหรือการจำลองระบบควอนตัม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ AI จะต้องสามารถรวมกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์อย่างเป็นระบบ

การเรียนรู้ของเครื่องลึกที่สามารถทำนายสถานะควอนตัมของโมเลกุลที่เรียกว่า ฟังก์ชั่นคลื่นซึ่งกำหนดคุณสมบัติทั้งหมดของโมเลกุลเอไอนี้ประสบความสำเร็จโดยการเรียนรู้การแก้สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัการเรียนรู้เครื่องและควอนตัมเคมีกับเครือข่ายประสาทลึกโมเลกุล Unifying สื่อสารธรรมชาติทรัพยากรการคำนวณประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นคอขวดในการออกแบบการคำนวณของโมเลกุลที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับการใช้งานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม อัลกอริทึม AI ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถให้การคาดการณ์ที่แม่นยำภายในไม่กี่วินาทีบนแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ