สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ ซ่อมบำรุง ปรับปรุงหรือต่อเติมบ้าน ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ ซ่อมบำรุง ปรับปรุงหรือต่อเติมบ้าน ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น หรือญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การปรับปรุงหรือต่อเติมบ้านเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกๆ

1. ข้อกฎหมายในการต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งปลูกสร้าง

หลายๆครั้งทีการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายโยธาเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายมากมาย ทั้งต่อตัวอาคาร ความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัย หรืออาจจะต้องรื้อถอนการต่อเติมนั้นๆออก ทำให้เสียเวลาและทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการยื่นอนุญาตดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับการยื่นอนุญาตสร้างบ้านใหม่

2. ส่วนที่ต้องการปรับปรุงหรือต่อเติม

เมื่อมีสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น หรือบ้านมีความทรุดโทรมตามระยะเวลาการสร้าง จึงทำให้พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือมีความไม่ปลอดภัยในการใช้ บางครั้งบ้านที่พักอาศัยมานาน อาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป การต่อเติมบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนการซื้อบ้านใหม่ เช่น บุพการีที่เข้าสู้วัยชรา จำเป็นต้องย้ายมาพักอยู่ชั้นล่าง ดังนั้นจึงควรต่อเติมห้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีราวจับสำหรับใช้เดิน หรือทางลาดสำหรับรถเข็น อยู่ใกล้ทางออกเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นต้น

3. งบประมาณ

ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับงบประมาณในการต่อเติม บางท่านหากมีเงินสดอยู่แล้วคงไม่หนักใจมาก แต่สำหรับบางท่านที่จำเป็นจะต้องเร่งรีบต่อเติม เช่น เร่งสร้างห้องนอนชั้นล่างให้กับบุพการีที่เข้าสู่วัยชราหรือต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด การเลือกปรึกษาธนาคารก็เป็นจำเป็นมาก ดังนั้นควรเลือกที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซมในส่วนที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนก่อน ส่วนการยื่นเรื่องขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้าน โดยใช้โฉนดที่ดินของบ้านเป็นหลักประกันได้ทันที โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้ให้ตามงบประมาณที่จะใช้ต่อเติม ควบคู่ไปกับความสามารถในการผ่อนชำระ

4. เพื่อนบ้านข้างเคียง

หลายๆครั้งคุณได้ยินข่าวว่า เพื่อนบ้านทะเลาะกันเนื่องจากข้างบ้านซ่อมแซมบ้านเสียงดัง จึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ดังนั้นการเจรจาบอกกล่าวเพื่อนบ้านให้รู้ถึงระยะเวลาของการต่อเติม บอกให้ถึงการรบกวนที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และอย่าลืมสร้างขอบเขตบริเวณบ้านไม่ให้เกิดการรบกวนจนเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งจนเป็นเหตุให้หมางเมินต่อกัน

5. ผู้รับเหมาก่อสร้าง

เมื่อตัดสินใจจะต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างใดๆ เรื่องการหาช่างรับเหมาที่เป็นมืออาชีพ ไม่หนีงาน และสามารถทำตามแบบหรือจุดประสงค์ที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างจะเจอกับผู้รับเหมาที่มีฝีมือดี แต่หนีงาน ไม่สามารถทำงานจนแล้วเสร็จได้ ดังนั้นก่อนการว่าจ้างผู้รับเหมาทุกครั้ง จึงต้องมีการพูดคุยถึงขอบเขตงาน การชำระเงิน รวมถึงการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เผื่อในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ซื่อสัตย์ ยังไงแล้วผู้ว่าจ้างควรหมั่นเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าของงานและวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง