ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุนกแต่ละชนิดในสปีชีส์เดียวกัน

การแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาสัตว์ป่ากระบวนการปรับตัวและพฤติกรรมของพวกมันระบุนกแต่ละตัวด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พวกเขาได้พัฒนาเทคนิคที่ช่วยให้สามารถรวบรวมภาพถ่ายจำนวนมากถ่ายจากมุมต่างๆของนกแต่ละตัวที่สวมแท็กอิเล็กทรอนิกส์ ภาพเหล่านี้ถูกป้อนลงในคอมพิวเตอร์

ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจดจำนกโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะนกแต่ละตัวตามรูปแบบบนขนนกซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ เทคโนโลยีนี้สามารถระบุตัวอย่างจากประชากรของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันสามชนิด ได้แก่ ผู้ทอที่เข้ากับคนง่ายหัวนมขนาดใหญ่และฟินช์ม้าลายเทคนิคใหม่นี้ไม่เพียงส่งผลให้มีวิธีการระบุตัวตนที่รุกรานน้อยลงเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ในระบบนิเวศด้วยเช่นการเปิดวิธีการใช้ AI เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ในป่า